Arūnas ����������������������������������ilys

Arūnas Žilys

Naujausi darbai

Pradinis

Tapytojas Arūnas Žilys lietuvių dailėje stovi kiek atokiau nuo kolegų, atstovaujančių tradicinę koloristinę tapybos mokyklą, kurios pagrindiniai atramos taškai yra emocinis išgyvenimas, ekspresionistinė maniera, lokalinių spalvų gama.

Plačiau


'